Retourformulier

Als klant heb je het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen een koopovereenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop je de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je DeVerfOutlet.be via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om de koopovereenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het Retour formulier.

Om de herroepingstermijn na te leven moet je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt DeVerfOutlet.be zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in origineel onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

DeVerfOutlet.be betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Je kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  • de consument is zich ervan bewust dat de kleur op een digitale afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. De consument zal de conformiteit van haar bestelling dan ook controleren tijdens de periode van herroeping. Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding nooit aanleiding vormen voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding. 
  • Verven die speciaal voor de klant op maat of kleur zijn gemaakt, kunnen niet worden teruggestuurd onder het herroepingsrecht.